- Återigen uttalar sig Pohlman utan att ha tagit reda på hur det verkligen förhåller sig. I själva verket har räddningstjänstens och Miljöenhetens personal agerat snabbt och korrekt utifrån såväl lagstiftning som gällande kommunala rutiner. Det vill jag ge dem en stor eloge för.

Det säger Bengt Germundsson (Kd) i ett pressmeddelande på onsdagen.

En redovisning

Samtidigt har Markaryds kommun nu lagt ut en redovisning av Markaryds kommun insatser på sin hemsida. Här står det bland annat att Markaryds räddningstjänst i söndags lade ut länsar och att man vallade in den diesel som läckte ut i samband med branden.

Man sanerade då dessutom bort stora mängder förorenat vatten med hjälp av en slamsugare. Detta i samråd med en representant för ett försäkringsbolag som fanns på platsen.

Bengt Germundsson:

- Jag tycker det är mer än uppseendeväckande att kommunens ledande oppositionspolitiker återigen anklagar kommunens personal, i det här fallet räddningstjänsten och Miljöenheten, för att inte göra sitt jobb eller agera tillräckligt snabbt. Jag förstår om de upplever detta som kränkande.

Enligt rutiner

Annons

Bengt Germundsson påpekar att Miljöenhetens personal har agerat "enligt de rutiner som flera har påstått inte skulle finnas". Markaryds kommun har, förklarar Germundsson, dokumenterat läget och sett till att det inte skett någon spridning och man har dessutom tillsammans med räddningstjänsten, gett både råd och stöd till de drabbade.

Kommunens personal har därför, skriver Germundsson, åtgärdat utsläppet i det akuta skedet och därmed minimerat skadan. Ansvaret för den slutliga saneringen regleras i Miljöbalken och faller på den som förorenat, konstaterar han.

Sa nej

I Markaryds kommuns publicerade redovisning av insatser och åtgärder står det bland annat att under pågående insats så meddelade fastighetsägaren att han hade 3 500 liter dieselolja i och kring garaget. Dieseloljan som förvarats i och utanför garaget läckte då ut i ett dräneringsrör som ledde till grannfastighetens damm.

En restvärdesledare och miljörestvärdesledare kontaktaktades och kom till platsen. Räddningstjänsten hämtade länsor från Markaryd och högsjölänsor från Ljungby och placerade ut dessa i dammen för att hindra fortsatt spridning av dieseln.

Restvärdesledaren och representanten för försäkringsbolaget för den branddrabbade fastigheten, som var på plats under söndagen, beställde dit en slamsugningsbil och att man jobbade fyra till fem timmar för att suga upp cirka tio kubikmeter förorenat vatten. Räddningstjänsten ville då använda en grävmaskin för att gräva ur det förorenade diket men fick inte tillstånd till detta från fastighetsägarnas försäkringsbolag.

Enligt kommunens redovisning erbjöd räddningsledaren under söndagen de drabbade hjälp från kommunen med boende men de sa då nej till erbjudandet.