– Vi har fått in 38 ansökningar till näringslivschefstjänsten. Det känns bra och roligt att det är så många som är intresserade, säger kommunchef Jonas Jönsson.

Några eventuella namn kan inte Jonas Jönsson ge ännu.

– Vi har precis börjat med att titta igenom alla ansökningarna och gör nu det första urvalet. Några namn ser vi i inte i detta skede. Alla ansökningar till tjänster inom Ljungby kommun är avidentifierade. Nu är det bara kvalifikationer som vi utgår ifrån.

Jonas får frågan om han kan se om det finns sökande till tjänsten även utifrån kommunen.

– Det kommer vi inte heller att kunna se förrän vi går vidare bland de utvalda ansökningarna.

– När vi har gått igenom alla ansökningarna så kommer vi att som i vanlig ordning kalla till intervjuer, ta referenser och så ska vi komma överens. Allt tar sin tid och kan ta ett tag, men så snart vi vet så kommer jag att informera, säger Jonas Jönsson.