För tredje året i rad beviljas Agunnaryds bygdegård bidrag för att bygga till och om bygdegården av kommunstyrelsen. Pengarna lovas bort med villkoret att föreningen också måste beviljas från Boverket.

Agunnaryds bygdegårdsföreningar fick både 2016 och 2017 samma löfte från kommunen, men då nekade Boverket dem pengar. Kostanden för renoveringen beräknas bli cirka 4,3 miljoner kronor, och Boverket skulle kunna stå för halva kostanden, men med villkoret att kommunen går in och betalar 30 procent av byggkostnaden.

Kan användas bättre

När kommunstyrelsen i veckan skulle besluta om bidraget för tredje gången var Matija Rafaj, andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, på plats för att argumentera mot bidraget.

Han var märkbart upprörd och berättade om de många föreningar i Ljungby som är i behov av investeringsbidrag, och om hur kultur- och fritid har fått plocka bort potten på drygt 100 000 kronor i sin budget som tidigare använts till investeringsbidrag.

Annons

– Det är en del av de besparingar som vi har tvingats till för att få budgeten att gå ihop. 1,3 miljoner kronor skulle kunna användas på ett bättre sätt. Detta är en byggnad som är i tipptopp skick och detta är ett hån mot de många föreningar som kämpar för att hålla sig över ytan.

Matija Rafaj undrade också hur bidraget kommer allmänheten till gagn, när föreningen inte ordnar några evenemang i bygdegården som är öppna för allmänheten.

Bisarr diskussion

Det menade Irene Olofsson (C) att den visst skulle göra, utan att precisera hur.

– Det är bisarrt att sitta här och diskutera en enkel renovering enbart för att ett årsskifte passerats, sa hon och tillade att det vore dumt av kommunen att neka föreningen bidrag, och på så sätt tacka nej till 2,1 miljoner kronor från staten.

Från Socialdemokraterna lyftes att kommunledningsförvaltningen avrått från att ge bidraget, på grund av det ekonomiska läget och då framförallt socialnämndens problem med ett underskott som i år ser ut att sluta på 32 miljoner kronor.

Den röda sidan av kommunstyrelsen var dock ensamma i sin tvekan att skicka pengarna till Agunnaryd, och kommunstyrelsen beslutade att även en tredje gång utlova bidraget.

Frågan är nu om det blir tredje gången gillt hos Boverket för bygdegårdsföreningen.