Climat Change Performance Index 2019 har låtit runt 350 energi- och klimatexperter från hela världen bedöma 56 länder och EU som helhet när det gäller hur väl länderna klarar åtagandena i Parisavtalet. Bedömningen görs i fyra olika kategorier; utsläpp av växthusgaser, andel förnybar energi, energianvändning och klimatpolitik, skriver TT.

De tre första platserna på rankingen, som har bedömningen "mycket bra" lämnas tomma. Det finns inget land som har gjort tillräckligt för att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Dessa tre platser har varit tomma under alla de 14 år som rankningen gjorts.

FAKTA: Så är länderna klimatrankade

De top bästa länderna på att klara åtagandena i Parisavtalet:

Sverige

Marocko

..

FAKTA: Så är länderna klimatrankade

De top bästa länderna på att klara åtagandena i Parisavtalet:

Sverige

Marocko

Litauen

Storbritannien

Schweiz

Malta

Indien

Norge

Finland

Kroatien

De tio sämsta länderna: Saudiarabien

USA

Iran

Sydkorea

Taiwan

Australien

Kanada

Kazakstan

Ryssland

Malaysia

Källa: Climat Change Performance Index 2019

Sverige ligger precis som i fjol först på fjärdeplats och med betyget "bra". Vi har relativt lågt utsläpp av växthusgaser och även klimatpolitiken hålls högt, enligt mätningen. Efter Sverige följer Marocko och Litauen. Saudiarabien och USA ligger sist i rankingen med underbetyget "mycket dåligt"

Se de topp top sämsta och bästa klimatrankade länderna i faktarutan.

Eu