I korsningen Ringvägen-Viaduktsgatan i Ljungby byggs nämligen - med start på måndag - en tillfällig rondell. Under tiden arbetet pågår blir framkomligheten på Ringvägen och Viaduktsgatan starkt begränsad. Arbetet beräknas pågå under hela nästa vecka.

Det blir sänkt hastighet och arbetsfordon kommer att finnas så det blir risk för köbildning. Ljungby kommun uppmanar därför allmänheten att om möjligt välja en annan väg.

Trafiksituationen i just denna korsning kan vissa tider vara besvärlig. Väster om Ringvägen ligger Kalmars Industries nya lokaler liksom centralen i Ljungby för Barslund - huvudentreprenören för motorvägsbygget förbi Ljungby.

I samband med ombyggnaden av E 4 till motorvägsstandard kan det framöver också bli aktuellt med trafikomläggningar. Därför vill man nu förbättra situationen i korsningen och anlägga en tillfällig cirkulationsplats.

I korsningen kommer vägen att breddas något och nya skyltar sätts upp.

Men under arbetet med cirkulationsplatsen blir det alltså begränsad framkomlighet och kommunen uppmanar de som kan att ta annan väg.