Två gånger varje år, vår och höst, gör Arbetsförmedlingen en undersökning av arbetsmarknaden i Sverige. Hur ser prognosen ut? På torsdag drar arbetet igång igen men redan under tisdagen hölls en form av kick off i Ljungby Arena för Arbetsförmedlingens anställda i Ljungby, Älmhult och Markaryd.

– Det ska bli kul att komma ut och träffa arbetsgivare. Vi gör ju det här för att bli experter på arbetsmarknaden. Vi måste ha koll på vad som efterfrågas och hur vi kan hjälpa den lokala arbetsmarknaden, säger Anders Johansson på Arbetsförmedlingen.

Mellan 14 september–17 oktober ska arbetet pågå. Sen kommer prognosen sammaställas och en rapport kommer på lokal, regionell och nationell nivå.

Annons

Ronny Kihlman är arbetsmarknadsanalytiker och ska sammanställa datan från prognosarbetet i Kronobergs län och han ser positivt på framtiden.

– 480–500 företag kommer vi besöka, vi tar temperaturen på arbetsmarknaden helt enkelt. Och just nu är temperaturen rätt het, det är en god arbetsmarknad och god fart i den svenska ekonomin. Generellt är arbetsgivarna positiva och anställningsplanerna är rätt högt uppskruvade.

Ronny Kihlman får medhåll av Anders Johansson.

– I dagsläget har Ljungby och Älmhult en stark arbetsmarknad där Ljungby ligger på 6,2 procent arbetslöshet, enligt den senaste siffran jag fick. Markaryd ligger strax över 10 procent på senaste mätningen, berättar Anders.

– Generellt finns det arbetskraftsbehov i både den offentliga och privata sektorn. Där är vi en naturlig aktör. I det här prognosarbetet kan vi få reda på vad för kompetenser som behövs i dag och då eventuellt hitta arbetssökande till arbetsgivarna. Kanske behövs det utbildningsinsatser för att arbetsgivarna ska få kompetensen de behöver för att utveckla sin verksamhet.

– Att komma ut och träffa arbetsgivare är jättenyttigt, det ska ju skapa ett mervärde för arbetsgivaren i längden. Vi får kunskap och därmed lättare att hitta kompetensen de behöver, avslutar Anders Johansson.