Socialministern Annika Strandhäll var imponerad av det hon fick se vid sitt besök på Ljungby lasarett. Det nya kemlabbet och barn- och ungdomsmottagningen som firar 40 år fick ministerbesök.

– Det finns ett tänk och en medvetenhet i Ljungby som inte finns överallt och som är viktigt för att lösa rekryteringsproblematiken. Som att jobba aktivt med arbetsmiljön och att hitta smarta lösningar som extra ob-tillägg för nattpersonal, säger Annika Strandhäll.

Två miljarder

För avsaknaden av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor exempelvis är ett stort problem, som inte kommer att bli mindre med en åldrande och multisjuk befolkning.

Vad gör ni konkret för att lösa bemanningsbristen?

– Sedan vi fick makten har vi satsat på att utöka utbildningsplatserna bland annat på utbildningar till barnmorskor och läkare. Vi skjuter också till två miljarder i vår till Regionerna, landstingen för att de ska kunna anställa fler, men det gäller ju också att det finns folk att anställa.

Högre löner till vårdpersonal, är det inte dags för att få fler unga till yrken i denna sektor?

Annons

– Lönen är en viktig del, men även arbetsmiljön och arbetsbelastningen är viktiga bitar. Som socialdemokrat betonar jag gärna att det är arbetsmarknadens parter som sätter löneläget. Vi måste investera i välfärden med mer personal, därför vill vi inte sänka skatter.

En 37-årig trebarnsfar får inte träffa läkare här i Ljungby förrän i fjärde försöket och avlider. Vad kan göras för att undvika detta? Hur blir kvaliteten bättre?

- Vi har stora utmaningar och tillgängligheten till vården är den största. Inget lasarett eller region klarar detta ensam. Det handlar om att ha det ekonomiska utrymmet för att kunna ge bra kvalitet och att få utbildad personal. Sedan tror jag det finns mycket att göra när det gäller organisationen och strukturen i vården för att minimera att den typen av händelser inträffar.

– Vi får inte glömma bort att svensk vård är i världsklass. I en undersökning med 195 länder nyligen och resultat av vården för olika sjukdomstillstånd hamnar Sverige på en fjärde plats i världen. Men det hjälper ju inte den enskilde som drabbas.

Lasarettet kvar

Magnus Karlsson (S), ordförande i Ljungby arbetarkommun, och Anne Karlsson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande, var med under socialministerns besök och de lyfte vikten av akutsjukvård i Ljungby.

– Det är viktigt att vården är nära. Utbildningen av sjuksköterskor som startat lokalt är mycket positiv och denna utbildning hade faktiskt högre söktryck än utbildningen i Växjö, säger Anne Karlsson.

Vad säger socialministern om vikten att ha kvar mindre och medelstora sjukhus, är det möjligt i framtiden?

– Ja det är viktigt att ha vården nära medborgarna. Sedan tror jag den mest högspecialiserade vården behöver vara koncentrerad till färre platser för att kunna få tag på specialister och få kvalitet, exempelvis vid svåra brännskador, säger Annika Strandhäll.