Kommunens minsta lågstadieskola, nu med 36 elever inklusive förskoleklass, har de senaste åren haft problem med bemanningen. Pedagoger och skolledare har börjat och slutat.

Sex dagar in på det nya skolåret blev situationen akut. Den lärare skolledningen lyckats anställa i klass fem och sex sa oväntat upp sig.

Direkt gick man ut med en annons, där man höjde upp tjänsten till en förstalärare med automatik 5 000 kronor extra i månadslön.

Men ingen enda med rätta kvalifikationer kom att söka platsen.

– Då beslutade vi i samråd med förvaltningen och med information till nämnden att flytta eleverna i årskurs fem och sex till Åby, säger Jenny Wikby, skolområdeschef.

För elevernas bästa

I början på veckan gick informationen ut till elever, föräldrar och personal.

Annons

– Vi har hamnat i en situation där vi måste agera för elevernas bästa. Men det känns inte som en rolig situation. Det är tråkigt för eleverna.

Onsdagen den 27 september fortsätter terminen för de totalt tolv äldsta eleverna i Åby. Ett intensivt arbete pågår nu för att hitta lokaler, ordna scheman, möbler och personal.

Enligt Jenny Wikby är det troligt att grupperna måste splittras.

– Troligen kommer någon personal från Bolmsö att få följa med.

Varför har det varit problem på skolan? Lärarbrist, den geografiska placeringen och/eller en disfunktionell arbetsplats?

– Bra fråga, men väldigt svårt att svara på. Tittar vi bakåt så ser vi ett mönster med hög omsättning både på skolledarsidan och bland pedagoger. Men det finns inget att ta på, inget dokumenterat bakåt, svarar Jenny Wikby.

Ett skäl, enligt henne, är naturligtvis att det är rent generellt svårt att rekrytera personal.

– Vi är säkert ett offer för den nationella lärarbristen.

Hon berättar, inte utan suckar, om att man satsat mycket inför hösten med att stärka det långsiktiga arbetet med att diskutera frågor kring värdegrund och visioner och satsa på lagbygge och även ta hjälp av HVC.

– Så säger läraren upp sig. Det känns lite snöpligt.

Vad tror du om Bolmsöskolans framtid? Är det hållbart att, som det är tänkt, renovera eller bygga ny skola med så få klasser och barn?

– Om det är hållbart i längden kan jag inte svara på. Det är en politisk fråga. Lokalerna börjar bli slitna.

På tisdag är föräldrarna inbjudna till ett informationsmöte på skolan.