På lördagseftermiddagen, vid 17-tiden, gick Trafikverket ut med ett pressmeddelande om att det var stopp i tågtrafiken på Södra Stambanan Alvesta–Älmhult.

Orsaken till stoppet var att det hade utbrutit en brand i spårområdet.

Vid 17:30-tiden gick Trafikverket ut med att trafiken var igång igen, men att förseningar kommer att uppstå. Tågen måste köra med lägre hastighet genom Vislanda på grund av branden.

Tågtrafiken beräknas kunna gå enligt tidtabell igen under tidig kväll.

För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.