När det gäller reklamskyltar utmed väg 23, som i Rolf Langes fall, är det Älmhults kommun som är tillsynsmyndighet.

Kommunen agerade sedan Trafikverket noterat att det fanns skyltar intill vägen.

Älmhults kommun konstaterar att miljö-och byggnämnden ska behandla ärendet, om inte skyltarna plockas ned.

I så fall kan det bli frågan om ett vitesföreläggande.

LÄS MER: "Det måste vara lika för alla"

Vara fokuserad

Trafikverket har givetvis också en hel del att säga till om i sammanhanget. Inom vägområdet är det Trafikverket som bestämmer.

Trafikingenjör Veronica Jarl:

– Bilister måste vara fokuserade på framförvarande bil, säger hon.

– Allt annat tar fokus från fordonsföraren, om man släpper blicken mer än en sekund. Det handlar om trafiksäkerhet.

Veronika Jarl slår fast att alla reklamskyltar utmed vägar kräver tillstånd, även om en markägare har gett klartecken att en skylt får placeras på dennes område.

Men det finns ju ett antal andra reklamskyltar utmed vägar som tar ett antal sekunder att läsa?

– Det är svårt att säga, menar Veronika Jarl.

– Man får titta på det från fall till fall. Jag har svårt att argumentera det, utan att titta närmare på varje enskilt ärende.

Annons

– Jag vet inte vilken lagstiftning som ligger bakom.

Men om man placerar reklamskylten på hjul?

– Det är också tillståndspliktigt.

Relaterat: Irriterat om reklamskyltar "Andra butikers skyltar får ju vara kvar"