Ljungby lasarett och en vårdcentral får kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för bristande dokumentation. Det skriver P4 Kronoberg.

Den 37-årige mannen, som kommer från en mindre ort i länet, hade hög feber och värk när han sökte vård. Det var dock först vid fjärde besöket mannen sökte vård som han fick träffa en läkare.

Mannen blev inlagd på Ljungby lasarett, men några dagar senare dog han av hjärnhinneinflammation.

P4 Kronoberg skriver att, enligt IVO, går det inte att bedöma huruvida mannen fick rätt hjälp eller inte då det inte finns dokumenterat i journalen vilka undersökningar som gjordes.

IVO anser också att vårdgivare bör vara extra noga med undersökningar av patienter som söker vård upprepade gånger för samma besvär.