Även under en regnig och grå förmiddag i april bjuder Gustavsfors ändå en vacker naturupplevelse med vitsippor och fågelkvitter.

Till ljudet av forsande vatten visade Sven Käll från Pjätteryds hembygdsförening runt. Besökarna kom från Hallaryds och Göteryds hembygdsföreningar, Älmhults kommun och Skogsstyrelsen.

Gustavsfors är i dag en välskött plats, som både ägaren Göran Widing och länsstyrelsen ser efter, men det finns behov av att tillgänglighetsanpassa den. Och det är här hembygdsföreningarna har ett gemensamt intresse, utöver det vanliga av historisk sort. I ett samarbete likt det projekt som genomfördes i Göteryd där en kulturstig och en cykelled iordningsställdes runt Römningen, hoppas man kunna göra Helge å och dess historiska industrier mer tillgängliga för allmänheten.

Annons

– I Delary fanns ett järnbruk som startats 1730, och det finns lämningar kvar från detta, berättar Björn Sjöstrand som är mycket nöjd med Göteryds tidigare projekt.

Har visioner

I Hallaryd vill föreningen utveckla Lillån som mynnar ut i Helge å.

– Vi har en naturstig där som en privat markägare påbörjat, som vi vill fylla på. Vi har också en fin naturslinga ihop med idrottsföreningen som behövs restaureras, berättar Börje Sernefell.

Fakta: Model Forest

Inom ett EU-projekt som pågick till mars 2014 föddes idén om att bilda ett Model Forest-område..

Fakta: Model Forest

Inom ett EU-projekt som pågick till mars 2014 föddes idén om att bilda ett Model Forest-område kring Helgeåns avrinningsområde. Hösten 2014 godkände det internationella Model Forest nätverket Helgeå Model Forests kandidatur, och målet är att bli en fullvärdig medlem 2015.

Model Forest är ett koncept för ett hållbart brukande av landskapet. Model Forest-konceptet står bland annat för att kombinera de sociala, kulturella och ekonomiska behov som finns på ett lokalt plan med en mer storskalig och långsiktigt hållbar hållning till större sammanhängande landskap i vilka skogen spelar en viktig roll.

Från Skogsstyrelsen fanns Jan Lannér på plats. Han är koordinator i Helge å Model Forest.

– Jag är här för att ta reda på vilka visioner som hembygdsföreningarna har och hur de vill jobba för att göra Helge å tillgänglig. Nästa steg blir att söka pengar till projektet.

– Ambitionen är att visa upp Helge å och vi kan hjälpas åt att göra det mer attraktivt, säger Thomas Franzén på Älmhults kommun.

– Vi såg i Göteryd att det blev bra med många aktörer som kan hjälpa till och de ideella krafterna är ovärderliga. Det gäller att ta vara på deras intresse och stötta i arbetet.