Tingsrätten slår fast att de båda männen ska dömas för stöld efter att de fångats på bild när de tillsammans slangade 800 liter diesel, till ett värde av 9 600 kronor, ur två lastbilar.

En av männen är tidigare ostraffad och enligt tingsrätten saknas anledning att tro att han kommer att göra sig skyldig till nya brott. Han döms därför till villkorlig dom.

Den andre mannen är sedan tidigare dömd för förmögenhetsbrott i Tyskland och Danmark. Han döms till en månads fängelse och den påföljden avser även de brott som mannen tidigare dömts för. Tingsrätten beslutade också att mannen ska utvisas ur landet och stanna kvar i häktet tills domen vinner laga kraft.

Männen har suttit häktade sedan dagarna efter stölden men nu släpps alltså en av dem.

Togs på bar gärning

Det var i början av mars som ett vittne såg när de två männen stal diesel från två lastbilar på en rastplats utmed E4 i Markaryds kommun. Vittnet fångade de två männen på bild och polisen kunde kort därefter gripa dem.