Det var i våras som två män i 40-årsåldern från Älmhults kommun sökte upp en familj i Älmhult.

Männen krävde att få 15 000 kronor från två av familjemedlemmarna.

När de inte betalade trängde männen sig in i bostaden och enligt förundersökningen hota dem med såväl en kniv som ett vapen.

Allvarlig fruktan

Det är dock inte helt klarlagt om det verkligen rörde sig om ett vapen, eller det var en form av attrapp.

Efter en stund lyckades familjen få ut de båda männen, som enligt egen utsago var berusade vid tillfället.

Den drabbade familjen kände, som det heter "en allvarlig fruktan för egen eller annans personliga säkerhet".

De båda männen har stått åtalade vid Växjö tingsrätt för grovt olaga hot, försök till utpressning och ringa narkotikabrott.

En av dem var åtalades för vapenbrott.

Annons

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det är styrkt att de båda männen i samförstånd försökt få de båda målsäganden att betala 15 000 kronor till dem.

Narkotikabrott

Det visar sig att fara för brottets fullbordan har förelegat.

Vidare menar tingsrätten att männen haft för avsikt att framkalla allvarlig fruktan hos boende i lägenheten.

Gärningen ska bedömas som grov.

Vad gäller den ene mannen döms han för försök till utpressning, skadegörelse, grovt olaga hot samt ringa narkotikabrott.

Tingsrätten anser att det gemensamma straffvärdet för dessa gärningar är fängelse i ett år.

Den andre gärningsmannen döms för försök till utpressning, skadegörelse, grovt olaga hot och vapenbrott.

I det fallet rör det sig om ett fängelsestraff i ett år och två månader.

De båda utsatta familjemedlemmarna har yrkat på 15 000 kronor i skadegörelse för kränkning, något tingsrätten ansågs skäligt.

En av personerna får dessutom 10 000 kronor i ersättning för en allvarlig kränkning.

Dessutom har fastighetsägaren yrkat ersättning för reparation av egendom, något som inträffade i samband med att männen tog sig in i lägenheten.

Tingsrätten medgav ersättning för reparationskostnaderna, som uppgick till drygt 14 000 kronor.