Polisen som träffade på personerna såg snart att de visade tecken på att vara påverkade. Vid en provtagning framkom snart att så också var fallet. Utöver detta påträffades också en mindre mängd narkotika på den ena av dem. De är nu anmälda för narkotikabrott och narkotikainnehav för eget bruk.