Den senaste veckan har två båtmotorer stulits från Bolmens samhälle. De ena stals mellan 9:e och 13:e via ett inbrott i en ladugård. Där monterade tjuven bort motorn från båten och tog även med sig verktyg såsom svets och ett elverk.

Den andra båtmotorn stals på en annan plats mellan 9:e och 12:e i byn, men det är oklart under vilka omständigheter brottet skedde.