Kommunstyrelsen har under senare tid konstaterat att det går utför med grundskolan i kommunen.

För en månad sedan kom ytterligare ett kvitto på detta.

På bara ett år har skolan i Älmhult rasat på rankingen med 139 placeringar, och återfinns numera på plats 229 av landet kommuner.

Älmhult backar över nästan hela linjen; närmare bestämt i 12 av de 14 olika mätpunkterna.

Nu har kommunstyrelsen valt att agera.

– Skolorna har legat illa till i mätningar, säger Eva Ballovarre.

Ska ge svar

– De senaste två åren har det varit en nedgång och det bekymrar oss.

Kommunstyrelsen har beslutat om en genomlysning av grundskolan genom en extern kraft i form av ett konsultföretag.

Förhoppningen är att utredningen ska visa vad det är som har gått snett med grundskolan i Älmhults kommun.

Eva Ballovarre:

– Detta ska ge en nulägesbild och en vägledning i att möta framtiden.

– Resultaten sjunker och vi tycker det är viktigt att ha en bra skola. Älmhult ska ha Sveriges bästa skola.

Annons

– Pojkar och flickor ska ha likvärdiga förutsättningar och det når vi inte upp till.

Tidigare har det gjorts en genomlysning av socialförvaltningen, vilken utmynnade i ett antal åtgärder.

Även oppositionsrådet Elizabeth Peltola (C) är helt med på den här utredningen.

Svåra utmaningar

– När det går i fel riktning kan vi inte bara titta på, säger Elizabeth Peltola.

Hur mycket detta konsultuppdrag kommer att kosta är oklart.

Däremot är det klart att även utbildningsnämnden ska låta göra en extern undersökning av skolan.

Den kommer att kosta 200 000 kronor.

– Vi ska använda oss av en forskare, säger utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S).

– Vi ska inte belysa samma saker som kommunstyrelsen.

Har du någon teori om varför det har gått snett inom skolan?

– Nej, säger Stefan Jönsson.

– Vi har haft våra utmaningar.

Vilka?

– Från att ha haft tre högstadieskolor har vi numera bara en.

– Sedan har vi haft en enorm ökning av antalet elever. Under de senaste två åren har antalet ökat med 247 elever.

– Enbart i år har vi fått 100 nya elever.

Har det varit fler svårigheter?

– Vi har haft svårt att rekrytera lärare i den takt vi hade behövt. Vi ligger inte dåligt till lönemässigt, men det är svårt att få tag i behöriga lärare.

– Det har vi lidit av.

Går detta att fixa?

– Absolut. Men skolan är ingen quick-fix. Detta får ta tid.

– Dessutom har vi åkt på en besparing av fullmäktige på 7 miljoner kronor. Det motsvarar 14 lärartjänster.

Med andra ord har skolan en utmaning framför sig?

– Absolut.