Arbetslösheten fortsätter att gå neråt i landet. I slutet av juni månad var totalt 336 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, jämfört med förra året då siffran låg på 350 000. 46 000 utav dem är ungdomar mellan 18-24 år, 6000 mindre än förra året, vilket gör att ungdomsarbetslösheten ligger på 8,6 procent i slutet av juni. Det är den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008, då Ungdomsarbetslösheten fördubblades från 8,2 procent i juni till 16,1 procent samma månad 2009. Arbetslösheten är dock lägre bland unga kvinnor, 6,9 procent, jämfört med 10,2 procent bland unga män.

I Kronobergs län ligger ungdomsarbetslösheten på 4,5 procent, vilket motsvarar 523 öppet arbetslösa. Lägst i länet har Ljungby med 3,1 procent, medan Lessebo, som också är den enda ort i Kronoberg där arbetslösheten ökat, är högst med 11,5 procent. Markaryd har en ungdomsarbetslöshet på 4,5 procent medan Älmhults ligger på 6,9 procent.

- Vi har en fortsatt mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Det ger många jobböppningar, inte minst för ungdomar som har en gymnasieutbildning men som saknar erfarenhet, säger Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen.