Att förse en befintlig byggnad med ytterligare våningar tillhör inte de vanligare byggprojekten i Ljungby, men planerna på bostäder på Terrazahuset kommer allt närmare ett genomförande. Just nu pågår samrådsförfarandet och fram till 1 december har berörda parter möjlighet att ge synpunkter på detaljplanen.

När bygget är klart kommer Terraza, som hittills hyst hotell, restaurang, gymnasieskola och affärer att kompletteras med 19 bostadslägenheter.

Det moderna Ljungby

Annons

Historien om Terraza är till delar historien om det moderna Ljungby. I resterna av den stora branden 1953 och hotellbranden 1960 växte ett nytt centrum fram och i fokus, såväl fysiskt som i debatten, stod Hotel Terraza. Av många betraktad som en byggnad vilken inte passade in i Ljungbys karaktär av småstad.

Men allt sedan invigningen 1964 har den stått där, med sin av spansk arkitektur inspirerade utformning, och med tiden blivit en av Ljungbys mest kända byggnader. Dessutom är den, enligt Ljungby kommuns handläggare stadsarkitekt Lennart Dahlberg och planhandläggare Ulla Gunnarsson, mycket tidstypisk och exteriört välbevarad. De skriver i underlaget för plansamrådet att Terrazas kubiska form med horisontella fönsterband är avgörande för byggnadens särart och att detta ska beaktas vid om- och tillbyggnad och ska anpassas till det kulturhistoriska intresset.

Våningsantalet ökas från fyra till fem med balkonger på andra och tredje våningen.

Om planförfarandet löper som beräknat ska miljö- och byggnämnden kunna ge byggnadslov i januari och sedan har byggherren fem år på sig att färdigställa projektet.