Under tiden som eleverna hade idrottslektion på Haganässkolan, gick någon igenom omklädningsrummet. En av eleverna hade lämnat sitt armbandsur i sin ryggsäck och när lektionen var slut fanns armbandsuret inte längre kvar. Det stulna uret hade ett värde av nära 1 500 kronor och stölden inträffade under tisdagen.