I oktober presenterades planerna på hur Esplanaden skulle kunna utformas. I förslaget framkom det att gatan skulle bli smalare och trottoarerna bredare. Själva gatan skulle bestå av en hel del gatsten och upphöjningar vid korsningarna för att förhindra att trafiken kör för fort. Träden, som ansågs dåliga, skulle bytas ut mot nya och friska träd, det skulle bli fler parkeringsplatser och hastigheten skulle sänkas till 30 kilometer i timmen.

Fakta: Resultatet i fullmäktige

När förslaget om utformningen skulle klubbas blev det votering två gånger. I den första f..

Fakta: Resultatet i fullmäktige

När förslaget om utformningen skulle klubbas blev det votering två gånger. I den första frågan stod kommunstyrelsens förslag mot Liberalernas om att förslaget bör utgå från gågata eller inte. 35 mot 4 blev resultatet till kommunstyrelsens förslags fördel (en avstod från röstning och en var frånvarande). Den andra omröstningen rörde om huruvida de nuvarande träden skulle vara kvar. 34 mot 6 blev det resultatet, träden ska bytas ut.

Bo Mazetti Nissen (M) var först upp i talarstolen och därefter följde en lång rad debattinlägg.

– Idag klubbar vi utformningen av gatuytan. Man ska inte köra där för nöjes skull utan för att man behöver komma dit, säger Mazetti Nissen.

Ingemar Almkvist lyfte frågan om att trafikljusen bör vara kvar istället för att politikerna vid ett senare tillfälle ska komma fram till att ljusen bör sättas upp igen.

– Det finns tillräckligt med material till revyn, konstaterar Almkvist.

Marie Wallin (M) var skeptisk till ändringen i förslaget. Det skapade bara förvirring menade hon.

Annons

– Varför är vi rädda för att förändra någonting för bilisterna? Undrar hon.

Michael Öberg (MP) fortsatte att lobba för sin fråga om gågata, med medhåll från Liberalerna. Han fick dock se sig besegrad i den frågan när hans motion senare var uppe på dagordningen.

Bo Bergsjö (L) lyfte ärendet om träden som har "blivit Älmhults själ". Han menar att det kanske inte är så konstigt att vissa träd är dåliga med tanke på att "de har asfalt upp till anklarna".

Elizabeth Peltola (C) lyfte frågan om trafiken då den "inte är huggen i sten". Hon menar att även om de klubbar någonting det här året kan det komma att ändras framöver beroende på vad som händer i övrigt.

– Går inte bilarna här så går de någon annanstans. Vi måste se helheten, poängterar Peltola.

Annika Rydh (politisk vilde) gav sig också in i debatten.

– Jag vill skicka med en fråga om oss yrkesförare. Vi transporterar sjuka människor. Desto mer ni försvårar för oss desto svårare blir vår vardag, säger hon, och lyfter det faktum att det finns väldigt få taxiparkeringar i byn.

Efter att ärendet debatterats klart beslutade politikerna att anta förslaget med ändringen att stryka en del av stycket gällande trafikreglerna. I praktiken innebär detta att det som rör trafikregleringen beslutas på fullmäktiges sammanträde i april. Först då vet vi vilken hastighet det blir, om det blir högerregel och om huruvida trafikljusen ska vara kvar eller inte.