I motionen skriver Tryggve Svensson att vården för de som fyllt 85 år redan är gratis inom regionen, men kommunerna omfattas inte av dessa regler.

”Antingen man kan ta sig till en vårdcentral eller behöver ha hemsjukvård, anser vi att samma regler ska gälla inom regionen och kommunen”.

I motionen yrkar V på att avgiften på 350 kronor per månad, vilket gäller i Ljungby, slopas för alla från den dag de fyller 85 år.