Ledningen som ska koppla samman landsbygden utmed Bolmens östra strand och Ljungbys vattenverk och avloppsrening har skapat en djup avgrund mellan politikerna i fullmäktige.

LÄS MER: ”Tugg, tjafs och diskussioner om överföringsledningen”

LÄS MER: Sundgren (C) fick igenom beslutet om verksamhetsområden - men var det lagligt?

När ett viktigt beslut skulle fattas av församlingen på måndagskvällen blev debatten långdragen, och de båda sidorna kom på en och en halv timme inte närmare varandra. Beslutet som gällde att bilda tre verksamhetsområden i Hölminge och Tannåker, innebär att kommunen tar på sig att hålla fastigheterna med va och därmed behöver bygga en överföringsledning.

På den kritiska sidan av avgrunden stod Miljöpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna, Alternativet och Vänsterpartiet.

Tommy Göransson (MP) fortsatte sin kamp mot överföringsledningen och kommunalt va utmed Bolmens östra strand.
Foto: Martina Quinn

Tommy Göransson (MP) som under den senaste mandatperioden kritiserat planerna på överföringsledningar i allmänhet och överföringsledning till Bollstad i synnerhet, inledde med att kritisera det underlag som fanns för det kommande beslutet.

Han kritiserade att det tidigare getts information om att investeringen (som uppskattas till 130 miljoner kronor) redan ska vara finansierad genom de höjningar som gjorts av va-taxan.

Annons

– Det stämmer inte. Vem ska ta resten av kostnaden? Jag tvivlar på att villaägare och hyresgäster som ingår i va-kollektivet vill ta den kostnaden.

Är det rimligt?

Tommy Göransson var också noga med att påpeka att gemensamhetsanläggningarna uppfyller dagens krav, och att det inte är till miljöns bästa att leda bort avloppsvattnet från området.

Han undrade också om kommunens ledande politiker tycker att det är rimligt att villaägare i Ljungby får betala 110 000 kronor för att ansluta sig till kommunalt va, men att fastighetsägarna i Hölminge ska göra det samma för 25 000 kronor.

– Detta när den verkliga kostnaden per anslutning är mellan 500 000 kronor och två miljoner kronor.

Krister Salomonsson (SD) kritiserade att det inte hållits någon medborgardialog.

– Det är kapital- och resursslöseri det här. De största förlorarna är de som bor i området och tvingas in i detta utan att ens veta vad det kostar. Jag befarar att vi kommer att tvingas höja va-avgiften flera gånger framöver.

Torftigt

Roland Johansson (ALT) menade att han inte kunnat ta ställning till om han är positiv eller negativ till överföringsledningen, eftersom informationen han fått har varit för dålig.

Kerstin Wiréhn (V) sa också att hon inte är övertygad om att ledningen är den bästa lösningen, eftersom informationen varit torftig. Hon efterfrågade svar på en rad frågor om kostnader och konsekvenser av ledningen.

Roland Johansson (ALT) tyckte inte att han hade fått tillräckligt med information för att fatta ett beslut.
Foto: Martina Quinn

Kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M) hade utrustat sig med de tre dokument som styr utbyggnaden av kommunalt va, plan, policy och översikt inför debatten.

Gunnarssons syn på saken har inte förändrats, ledningen är ett måste för Ljungbys utveckling och för att kommunen ska nå sin vision om 35 000 invånare 2035.

– Jag är helt övertygad om att genom att fatta ett klokt beslut i dag så kommer vi en bra bit på väg mot Ljungbys utveckling, sa han.

Fråga folket först

Tommy Göransson menade att fullmäktige var på väg att göra samma ”misstag” som när beslut fattades om verksamhetsområde för Bäck, då de fastighetsägare som omfattades inte informerades innan beslutet.

– Vore det inte bättre att fråga folket först, eller vågar ni inte det?

– Det ni föreslår är det sämsta alternativet ur miljösynpunkt, och det kostar dessutom 140 miljoner kronor, sa Tommy Göransson och fick applåder av åhörarna.

Carina Bengtsson (C).
Foto: Martina Quinn

Carina Bengtsson (C) försvarade ledningen och verksamhetsområdena, och det samma gjorde Anne Karlsson (S) även om hon passade på att ge K-G Sundgren (C) en känga för bristfällig ledning under hans tid som tekniska nämndens ordförande.

– När jag lyssnar på er som är negativa låter det som om det bara är ni som har rätt, som att Tommy är den enda som vet något om detta. Men detta är så genomtröskat, sa Carina Bengtsson som menade att ledamöterna är mer än tillräckligt informerade.

Anne Karlsson (S).
Foto: Martina Quinn

Anne Karlsson uppmanade ledamöterna att lyfta blicken från sina egna upplevelser, och tänka på att beslutet handlar om miljön och de kommande generationerna.

Det dröjde över en och en halv timme innan debatten nådde sitt slut, men inte utan tre yrkanden återremiss, avslag och bifall och två voteringar innan det stod klart att 14 kritiker förlorat mot 35 förespråkare.

– Såna segrar är aldrig de roligaste eftersom de skapar så djupa klyftor och det gör det fortsatta arbetet svårare. Så det är en blandad glädje, samtidigt som jag är glad att vi har kommit så här långt, sa Magnus Gunnarsson efter voteringen.

Hört på fullmäktige

”Det finns vatten i Bolmen, det är jag helt övertygad om” Tommy Göransson (MP) under va..

Hört på fullmäktige

”Det finns vatten i Bolmen, det är jag helt övertygad om” Tommy Göransson (MP) under va-debatten till Magnus Gunnarsson (M).

”Nu hoppas jag nog för mycket, men det lät nästan som om vi var överens” Magnus Gunnarsson till Tommy Göransson.

”Jag tror att jag blivit vald för att säga vad jag tror att folk vill föra fram” Roland Johansson (ALT).

”Jag skulle bli själaglad om de ville bygga en överföringsledning till Agunnaryd” Carina Bengtsson (C).

”Han sa: Vem bryr sig om hur skiten tas om hand, och om den går i ett rör, bara de ser till att det blir rent och kan släppas ut igen” Tommy Göransson under va-debatten.

”Vi har 170 sjöar i den här kommunen, jag har svårt att tro att vi skulle få brist på vatten i Ljungby” Henrik Pettersson (SD).

”Jag tittar framåt och är visionär, nog kommer det att sina i brunnarna utåt Bolmsö också” Carina Bengtsson (C).

LÄS MER: ”Olyckligt att det faller på en teknikalitet”

LÄS MER: Beslutet om va till Bäck upphävs av domstol