Den förste november 2016 släpptes trafiken åter på efter halvannat års arbete med att bredda och bredda på vägen plus gräva ner VA-ledning mellan Älmhult och Delary.

Helt färdig blev den "nya" milen först i juni i fjol.

Nu har starten för den sista etappen gått. Finansieringen är klar för halvmilen mellan Delary och Göteryd. Den är kostnadsberäknad till runt 37 miljoner kronor.

Ett första samrådsmöte hölls för ett par veckor sedan i Ryfors skola. De närmast berörda, de boende och markägare utmed vägen, var kallade.

Slipper VA-rören

Projektledare Mattias Eriksson på Trafikverket i Växjö kunde berätta att denna gång kommer man att hålla ett högre tempo. Visserligen är det samma typ av terräng, samma dåliga bärighet och förutsättningar men man slipper att lägga ner en stor VA-ledning för kommunens räkning.

– Så vi kan köra själva.

Han tror att ändå att projektet kommer kräva ett års tid.

– Men jag tror inte att det blir lika stor avstängning som förra gången. Fast viss påverkan kommer det att ha.

Mattias Eriksson har dock inga detaljsvar ännu. Han betonar att man just inlett planprocessen.

Det blir fler samrådsmöten under hösten och en vägplan lär inte bli klar förrän mot slutet av året.

– Sedan ska den vinna laga kraft och under nästan år kan vi ta fram bygghandlingar och börja upphandla.

Tidigast 2020

Tidigast lär ombyggnaden starta mot slutet av 2020, möjligen först in på 2021.

Annons

Huvudsyftet är att öka bärigheten, som anses dålig - trots att asfalten är ovanligt tjock.

– Det är ett tecken på just dålig bärighet. Man har fyllt på med lager efter lager för att kompensera den dåliga bärigheten, förklarar projektledaren.

Andra syften är, naturligtvis, att öka komforten, framkomligheten och trafiksäkerheten.

Därför kommer också banan att breddas från dagens 6.5 till 7.5 meter.

Samma hastighet

Men siffror på hastighetsskyltarna kommer ändå att bli desamma - 80 km/h.

Vad framkom då under samrådsmötet? Enligt Mattias Eriksson så kretsade det mesta kring sakfrågor kring enskildas egendomar och trafikstörningar under byggtiden.

–Man känner ändå att det är ett välkomnande projekt och att det finns en förståelse.

Frågan om cykelväg togs upp. Men enligt projektledaren finns det inte längre några planer om det. I så fall kan det bli en kommunal fråga, eftersom den i så fall inte skulle anläggas utmed själva länsväg 120.