— För att organdonation ska vara möjligt så måste patienten avlida i en total hjärninfarkt i respirator på en intensivvårdsavling, säger hon.

Det är intensiva timmar, både för personalen och för de närstående.

— För närstående kommer det ofta som en chock att livet vänder så här.

Fakta: Fler är positiva

Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra numera för organdonation. För nå..

Fakta: Fler är positiva

Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra numera för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre.

Under 2014 avled 166 organdonatorer i landet vilket är en ökning jämfört med 2013 (151) och 2012 (141).

Totalt väntade 785 personer på ett eller flera organ den 1 juli 2015.

Källa: Socialstyrelsen

Mitt i allt ledsamt och kaotiskt är det personalens skyldighet att fråga de närstående vad patienten hade för inställning till organdonation.

— Har man pratat om det innan i familjen så är det en lättnad för de närstående givetvis. Då vet man vad den avlidne hade önskat.

Om man som närstående är osäker på den avlidnes vilja är det inte mer bråttom än att man hinner fundera och prata för att komma fram till vad den avlidne önskat.

— Det finns tid att prata i familjen. Det är jätteviktigt att vi kan ge den tiden.

Hennes uppmaning är att tänka igenom frågan för egen del och antingen prata med någon om sin vilja, skriva donationskort eller anmäla till donationsregistret.

— Det är någonting som man som person måste ta ställning till tycker jag.