— När den här nyheten nådde oss så kändes det som en enorm tyngd som lyftes från våra axlar, säger Elna Svenle, museichef på Vandalorum.

Hon berättar att man nu kommer att kunna utveckla verksamheter ytterligare och att man på museet får större handlingsutrymme.

— Räntor och amorteringar har belastat verksamheten och det här innebär att vi istället får en halv miljon kronor mer om året och kan göra fler och bättre utställningar för vår publik. Det finns ambitiösa utställningsplaner som vi kan satsa på och känna oss trygga i ekonomin, säger Elna Svenle.

Exakt vad det är för planer vill hon emellertid inte gå in på.

Annons

Beskedet om att Vandalorums partners tillför 16 miljoner kronor till museet levereras vid en presskonferens under onsdagslunchen. Det är lika mycket som Vandalorums banklån uppgår till i dag.

— Våra tre partnerfamiljer gör en ny fantastisk insats och visar med denna satsning ett stort förtroende. Vi är naturligtvis väldigt glada över detta, säger Jan-Ove Forsell, styrelseordförande för Stiftelsen Vandalorum.

Han menar att ett skuldfritt Vandalorum skapar trygghet och stabilitet för framtiden.

— Ett skuldfritt och framgångsrikt Vandalorum har varit vår ambition sedan uppstarten. Nu är vi där, säger Bengt Svenstig.

Företrädarna från partnerfamiljerna, Christina Hamrin, Bengt Svenstig och Bengt Liljedahl, utrycker en glädje över den ökade besökstillströmningen till museet och det kraftigt utökade utställningsprogrammet.

— När andra konstinstitutioner sparar och slimmar sina organisationer gör Vandalorum tvärt om, bygger ut och öppnar nya verksamhetsfält så att publiken breddas och växer, säger Christina Hamrin.

Totalt har 75 miljoner kronor investerats i Vandalorum sedan 2009.