Det mest akuta hotet mot vårdcentralen i Strömsnäsbruk har nu undanröjts. Det menar kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Regionen och kommunen samverkar för att utveckla Region Kronobergs vårdcentral på orten.

– Där tittar vi nu gemensamt på hur vi skulle kunna renovera vårdcentralen. Vi har ett arbete igång för att rekrytera läkare. Där finns intresserade läkare. Vi vill jobba från kommunens sida med specialistfunktioner, säger Bengt Germundsson.

Det handlar då om exempelvis psykiatri- och demenssjuksköterskor.

– Här skulle man då kunna ha ett utvecklat arbete mellan regionen och kommunen på ett väldigt bra sätt. Som också stämmer överens med det här med mobilt läkarteam, där vi jobbar tillsammans med Ljungby och Älmhult.

Bengt Germundsson berättar om förnyade kontakter under hösten mellan Region Kronoberg och Markaryds kommun. Strax innan jul så kom ett svar från regionen.

– ... och de vill gå vidare med det konceptet som vi har föreslagit, med att utveckla vårcentralen till en vårdcentral inriktad på åldrandets sjukdomar och på familjer.

Renovering av lokaler

Bengt Germundsson säger att just nu är man inne i en fas där man utvecklar istället för att avveckla.

Då ska ni börja renovera vårdcentralen nu?

– Vi tittar på lokalerna, när det till exempel gäller integriteten. I dag så har man väntrummet precis intill receptionsluckan till exempel. Man har inget speciellt akutintag.

Det innebär att om någon måste tas akut från ett undersöknings- eller behandlingsrum så måste patienten förflyttas väntrummet och det är inte det bästa.

Ett av problemen har väl varit att personalen har upplevt lokalerna som gamla och slitna?

– Ja, men de är ju inte så jätteslitna. Det är ingen katastrof. Det handlar väldigt mycket om ytskikt. Golvmattor och väggar och sådant. Sedan är det lite grann till som behöver göras. Men det tittar man från regionens sida på, vad som behöver göras.

Nej till hyrläkare

Ett annat svårlöst problem har varit att hitta läkare till vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Hyrläkare har fått anlitas under en längre tid.

– Nu finns det en tydlig strategi. Alla kommunerna i Sverige har gått samman i ett projekt, som i princip innebär att man 2018 och 2019 inte kommer att anlita hyrläkare längre. Det här bygger på att alla göra på samma sätt över hela landet.

Det samma gäller sjuksköterskor.

Samtidigt ska man, anser Germundsson, ha i minne att Sverige är ett av Europas läkartätaste länder.

– Men läkarna ägnar väldigt mycket tid åt annat än patienterna. Eller tvingas till det genom det regelverk som finns.

Det kan då finnas ett behov av "andra kompetenser" som skulle kunna göra en del för att underlätta situationen för läkarna.

– Men det här projektet handlar just om att uppnå en enad front, där alla regioner verkar för att få bort hyrläkarsystemet.

Sämre patientsäkerhet

Det är dyrt att använda hyrläkare. Det har också visat sig att patientsäkerheten blir sämre.

– Man har inte tillräckligt kontroll på hela branschen här. Det drabbar även patientsäkerheten.

Patienterna får en sämre kontinuitet i sina kontakter med vården.

– Därmed blir det inte riktigt samma känsla av att du är knuten till en speciell läkare som kan dina problem och känner din sjukdomshistoria.

Det finns mycket som har hänt politiskt under året i Markaryds kommun, inom till exempel skolan, näringslivet, omsorgen och kulturen. Detta kommer att tas upp i nästa del av Bengt Germundssons nyårssummering.