Inför regionvalet den 9 september kommer de fyra Allianspartierna att gå till val tillsammans. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, som tillsammans bildar Alliansen, har lagt en gemensam budget under sommaren. De har också sammanställt ett gemensamt valmanifest inför regionvalet men har också sina separata valmanifest från det egna partiet.

– Varje parti har sitt eget program också. Men sedan gör vi det här gemensamt där vi beskriver de frågor som vi har gemensamt och som vi går till val på. Det är en grund och sedan lägger vi olika fokus på olika saker och förstärker någon punkt som enskilt parti. Det är för att väljarna ska veta att om de röstar på något av Allianspartierna så är det det här som man lägger sin röst på. Sen har vi lite skillnad mellan partierna, säger Mikael Johansson, förstanamn på Moderaternas regionlista.

I Alliansens gemensamma valmanifest lägger man stort fokus på vården. Men man har också fokuserat på personal inom vården men även företagsklimatet i regionen.

Fokus på vården

Alliansen vill minska de vårdköer som finns i regionen. Dessa vill man minska på olika sätt beroende på vilken verksamhet som berörs. Bland annat kan det handla om att ta hjälp av externa aktörer och att tillsammans med personalen hitta effektivare lösningar.

– Det handlar inte om att springa fortare för personalen utan att göra rätt saker i rätt tid och att skapa ett effektivare arbete, säger Mikael Johansson (M).

Annons

Tillsammans vill de också sakta fasa ut hyrläkare till målet till att det som mest utgör 2 procent av personalkostnaden. De vill också att mer vård ska skötas vid vårdcentralen.

– Vi vill erbjuda mer vård på vårdcentralerna. För det krävs dels fler distriktsläkare och vi vill satsa på fler läkare men också andra specialister så man inte behöver åka till sjukhuset mer än när man verkligen behöver sjukhusets insatser, säger Yngve Filipsson, gruppledare för Liberalerna i regionen.

På vårdcentralen vill Alliansen erbjuda fler specialiteter än vad som finns i dagsläget. De vill också att alla ska få en fast vårdkontakt i form av exempelvis en sjuksköterska eller en läkare.

– Det här med kontinuitet i vården är jätteviktigt. Vi tror också att det blir en effektivare vård eftersom det går mycket snabbare om man inte behöver dra sin historia här varje gång, säger Yngve Filipsson (L).

Tillsammans vill Alliansen också arbeta för att den psykiska hälsan hos unga ska bli bättre. Såväl genom att arbeta förebyggande med exempelvis elevhälsan, men även genom att införa vårdval och släppa in fler vårdgivare än vad som regionen i dagsläget har avtal med.

Satsningar på personal och företagsklimat

För att tillgodose de satsningar på vården anser Alliansen att det är viktigt att satsa på personalen inom hälso- och sjukvård. Genom att satsa på personalen hoppas de att man ska kunna leverera en patientsäker, trygg och högspecialiserad vård.

– Det handlar om att göra vården, våra sjukhus och hälso- och sjukvård attraktivt. Det handlar dels om arbetsförhållandena, det kan handla om ökat inflytande på den egna arbetsplatsen, rekrytering av de goda cheferna och naturligtvis också att man kan ha individuella lösningar för personalen, säger Eva Johansson, gruppledare och förstanamn på Kristdemokraternas regionlista.

De vill också avlasta specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Dels genom att att anställa administrativ personal men även genom att öka antalet vårdserviceteam. I ett vårdserviceteam kan personal som inte har en längre vårdutbildning avlasta specialistsjuksköterskor med att exempelvis flytta patienter.

– Genom att öka den andelen av vårdserviceteam så kan man också öka möjligheten för människor som kanske har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Så en rejäl satsning på personal och personalrekrytering kan vi lova från Alliansen att man kommer göra, säger Eva Johansson (Kd).

Alliansen vill också verka för ett bra företagsklimat och för att fler ska starta företag i regionen. Man vill därför ta fram en handlingsplan med vilka aktiviteter regionen kan göra för att förbättra situationen. För att förbättra möjligheterna med att starta företag i regionen anser Alliansen att man måste kunna erbjuda hela servicen.

– Det behövs ett gott samarbete med kommun och region. De ska få kontakt lätt och få klara, tydliga besked. Men också att man ska kunna hjälpa till att lösa familjesituationen för den andra parten och kanske också hjälpa till med bostäder. Vi måste ha hela servicen, säger Sven Sunesson, gruppledare och förstanamn för Centerpartiet på regionlistan.

Relaterat: Moderaternas valprogram: "Allt hänger ihop"
Relaterat: ALT: Viktigaste med kamratanda i kommunen