Suzanne Frank motionerade i fjol om att inrätta en lokal kömiljard för att komma till rätta med de växande vårdköerna.

Motionen bifölls på Regionfullmäktige den 30 november 2016.

Nu konstaterar Suzanne Frank emellertid att inget har hänt på ett år och ställer därför följande två frågor till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

1. Varför har Regionfullmäktiges uppdrag inte genomförts?

2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska vårdköerna i Region Kronoberg?