Det var mellan onsdagen och torsdagen som en varg rörde sig i trakten söder om Häradsbäck.

Boende i området hörde av sig till länsstyrelsen om detta, då besiktningsman Lasse Le Carlsson fick ta hand om ärendet.

I området finns en kamera som länsstyrelsen använder för att registrera varg.

– Det var vargspår intill kameran, säger Lasse Le Carlsson.

– Vi noterade en varg i det här området även för någon månad sedan, men vi kan med säkerhet säga att det inte var samma varg.

Orsaken till att detta kan fastslås är att vargen den gången bara hade tre ben, medan den här hade en full uppsättning ben.

Händelsen fick länsstyrelsen att få ut med information till de djurägare som har intresse av denna.

Någon fara för att vargen skulle riva får var det inte, eftersom fåren vistas inomhus under den här perioden på året.