I oktober skulle arbetet med saneringen av Färsjön i Dörarp vara avslutat. Men nu har färdigställandet skjutits upp till februari 2018 efter nya höga värden av skadlig metall upptäckts i området.

I den del av bäcken som leder ut i Vidöstern har det uppmätts höga värden av de skadliga metallerna krom, zink, nickel och koppar som lämnats efter av ytbehandlingsindustrin som tidigare låg på området.

Metallerna kan ge mutationer i arvsanlag, vara cancerogena, allergiframkallande och på andra sätt miljöfarliga.

Saneringsprojektet som finansieras av naturvårdsverket skulle från början kosta cirka 28 miljoner kronor. Nu ser den siffran ut att landa på närmare 50 miljoner kronor.

- Prognosen är nu uppe i cirka 50 miljoner kronor. Projektet finansieras fortfarande helt av statliga bidrag trots den ökade omfattningen, säger Anna Tönnesen som är projektledare för saneringen till Ljungby kommuns hemsida.

- Trots ökade kostnader är det positivt att vi upptäcker det nu och kan få bort de farliga föroreningarna i området nu under projektets gång – det är både enklare och billigare.

Över 10 000 ton sediment har schaktats bort till en anläggning som kan hantera föroreningarna.