Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med Växjö kommun köpt in vattentankar till lantbrukare som är i behov av tillfällig vattenförsörjning.

De så kallade Flexitankarna rymmer 24 kubikmeter vatten och ska hjälpa lantbrukare om en akut situation uppstår.

– Värmen och torkan har drabbat länet hårt och många lantbrukare är oroliga. Tisdagen den 17 juli deltog vi på en så kallad Bonnalunch där en av lantbrukarna ställde frågan om vad Länsstyrelsen i Kronoberg har för krisberedskap om brunnar skulle sina. Vattenförsörjning från egen brunn är egentligen inte en fråga för Länsstyrelsen eller kommunen, men jag ville undersöka vad vi kunde bidra med vid en akut krissituation, då en sådan skulle drabba både djur och lantbrukare mycket hårt, säger Philip Dankmeyer.

Sammanlagt finns det tio tankar hos Länsstyrelsen och Växjö kommun. Men de går inte att köpa i förebyggande syfte utan endast om en eventuell akut situation uppstår där djurens hälsa kan riskeras.

För att skydda vattnet för direkt solljus och därmed förbättra vattenkvalitén ska tanken placeras i en container. Tillbehör för containern går också att köpa hos Länsstyrelsen.