Det var för knappt två veckor sedan som Älmhults kommun gick ut med en varning till allmänheten angående dricksvattnet i bostadsområdet Paradiset samt i Bökhult. Samtliga boende i de båda områdena uppmanades att koka vattnet före användning.

Anledningen var att det fanns misstankar om att jordbakterier hade läckt ut i systemet. Den som dricker vatten förorenat med bakterier riskerar att bli magsjuk.

Har åtgärdats

Annons

Det var i samband med att en ny vattenledning skulle kopplas på det befintliga vattennätet som något gick fel.

– Man följde inte rutinerna, förklarar Fredrik Danielsson, produktionschef på tekniska förvaltningen, som inte vill gå in mer i detalj på vad som hände.

– Rutinerna ska givetvis följas, och vi har redan tagit till åtgärder, klargör han.

Fritt fram

Det prov som togs strax efter upptäckten visade inte på några förhöjda bakteriehalter, men för att vara på den säkra sidan har Älmhults kommun rutinen att tre godkända vattenprover efter varandra ska göras innan rekommendationen att koka vattnet kan hävas.

Nyligen kom resultatet från det tredje och sista provet, och liksom de två övriga var även detta resultatet godkänt.

Med andra ord är det fritt fram att dricka vattnet utan att koka det igen.