Så sent som i december sade Markaryds ryttarförening upp avtalet med den arrendator som tillträtt tidigare samma år, och frågetecknen hos såväl eleverna som föräldrarna har sedan dess varit stora.

För att räta ut dem, och samtidigt berätta om hur styrelsen tänker framåt så hölls på onsdagskvällen ett - mycket välbesökt visade det sig -möte i cafeterian.

Grova förseelser

Representanterna för styrelsen började med att berätta om bakgrunden, och medgav att problemen börjat redan i somras, när arrendatorn var ny i rollen, för att sedan eskalera.

– Det har varit grova förseelser mot vårt kontrakt, menar Johan Eriksson, och talar bland annat om att en port som är utrymningsväg till hästarna har låsts, att katter varit instängda på kontoret och att arrendatorn i vissa fall tagit betalt av elever själv istället för att gå genom föreningen.

Det elevunderlag som arrendatorn delgivit styrelsen har också varit bristfälligt, menar han, och styrelsen har haft mycket svårt att få till några möten för att diskutera problemen.

Från noll

I första skedet gav styrelsen arrendatorn sex månaders uppsägningstid, men så tillkom nya saker och då sades hon upp med omedelbar verkan.

Det betyder att verksamheten i Hylte nu i mångt och mycket måste börja om från noll.

– Vi har ingen arrendator, i princip inga hästar - men en positiv styrelse! som Johan uttrycker det.

Han och styrelsen harr nämligen, trots allt, en tilltro till att det kommer att lösa sig.

Annons

– Vi ser det här som en chans att förena ridskolans aktiva och deras föräldrar med styrelsen, förklarar han, och efterlyser sedan åsikter och idéer från de som samlats.

– Vilka behov finns? Vad behöver vi för hästar? Och vilken nivå ska verksamheten ligga på?

Ingen ridskola

Som det ser ut nu finns endast runt fem B- och C-ponnyer att tillgå, istället för den 12-13 hästar som skulle behövas. Någon regelmässig ridskola kommer det med andra ord inte att bli i vår, men väl hästverksamhet där ridning ingår, tillsammans med bland annat hästpyssel och hantering.

I begränsat omfång kommer det att hållas enklare lektioner, men då framför allt för de som har egna hästar.

Under tiden letar styrelsen med ljus och lykta vidare efter fler hästar att köpa in eller hyra.

Som tränare kommer Kajsa Rimskog, som varit med i landslaget i två år och deltagit i både EM och VM, att finnas till hands, avslöjar styrelsen, och för det får hon en spontan applåd.

Ytterligare framgångsrik person inom ridsporten kommer att vara involverad i verksamheten, och det är Johanna Carlberg som blev svensk mästare i tömkörning 2017, och som nu ska hålla lektioner.

Därtill planerar man för hoppträningar för de med egen häst, dressyrlag och fysträning, liksom helgkurser i tömkörning och i grönt kort.

”Känns oklart”

Det blev även tillfälle för de samlade att ställa frågor och diskutera med varandra. ”Det hela känns ganska oklart” tyckte någon, medan en annan undrade om det inte går att få fram en ny arrendator.

– Vi har varit i kontakt med några, men de har tyvärr hittat andra ridskolor, blev svaret från Johan.

En tredje funderade på att låta barnen byta ridskola, men det verkade också finnas en förståelse för den uppkomna situationen bland en hel del av de samlade.