– Vi ska alltid ha bra tillsyn av barnen, säger Jenny Wikby som tycker att Ljungbys förskolor har en bra utemiljö.

– Om det upptäcks brister i säkerheten är det något som vi jobbar med. Men att det skulle förekomma nedskräpning är inget som mina förskolechefer tagit upp, säger hon.

– Det är klart att det går att ta sig in på förskolornas utegårdar, de är inte låsta, men jag har inte hört talas om att det har varit några problem.

Annons

När det byggs nya förskolor eller avdelningar kan det bli andra typer av staket som sätts upp.

– När vi bygger nya förskolor tänker vi mycket på att det ska vara tryggt, och det är möjligt att staketen skulle se annorlunda ut, men det är inget jag kan svara på.

Anna Rydh Larsson, förskolechef för förskolorna Björkstigen och Lasarettsgatan, känner inte heller till några nuvarande problem med nedskräpning.

– Jag vet att det för flera år sedan förekom nedskräpning vid Lasarettsgatans förskola, men att de då talade med hyresgästerna i närheten och problemet försvann.

– Personalen har som vana att kolla av utemiljön.

Vad tycker du om trästaketen, är de säkra?

– Ja, vi upplever att de fungerar bra. På vissa ställen har staketet höjts. Vi har årliga genomgångar av säkerheten.

Har det förkommit att barn tagit sig ut genom att klättra över staketet?

– Nej, det har det inte.