Vår kommun växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på en mängd områden. Vi är många som vill bo och verka här och det är verkligen ett kvitto på Älmhult som en attraktiv kommun. Men för att kommuninvånarna ska ha en hög livskvalitet med god service och trygghet krävs investeringar och ökade intäkter, inte besparingar.

Hur kommer det sig då att Elizabeth Peltola är övertygad om att vägen framåt för Älmhult är att gå bakåt? Att bromsa sig in i framtiden, istället för att med framtidstro se hur Älmhult växer och utvecklas.

Är framtiden verkligen att anställa färre förskollärare för att möta behovet av fler förskoleplatser? Är lösningen på skolans problem med otrygghet och sjunkande studieresultat färre lärare och andra vuxna? Eller är lösningen att vi tillsammans hjälps åt för att garantera att Älmhults kommun kan fortsätta utvecklas?

Det är häri skillnaden i Älmhults politik ligger, mellan att med framtidshopp ta sig an morgondagen eller att backa in mot 2020. Den står mellan att tillsammans ta ansvar för ett växande Älmhult, eller att istället slå vakt om dagens låga skattesats. Ökade skatteintäkter innebär fler vuxna i skolan och mer personal i äldreomsorgen. Detta ökar kvaliteten på verksamheten för våra barn och äldre och innebär också en bättre arbetsmiljö. För mig är valet enkelt.

Annons

Jag vill att vi ska fortsätta investera i Älmhult, därför att alternativet är att vår fina kommun inte utvecklas. Vi tar ansvar för kommunens ekonomi med ordning och reda idag, och för framtiden. Lösningen är inte att panikbromsa för att utvecklingen springer snabbare än de borgerliga partiernas företrädare verkar föredra.

Det är för mig en gåta att Elizabeth Peltola ser verkligheten annorlunda än sin partikamrat i Växjö, Per Schöldberg. I Växjö är alla överens om att en växande kommun behöver investera, något som samtliga borgerliga partier i Älmhult säger nej till. Vad är det som skiljer Älmhult från Växjö? Båda växer och står inför stora investeringar. I Växjö väljer man att bejaka detta och se möjligheter. I Älmhult väljer man istället att strama åt, säga nej och bara se hinder. Varför vill inte de borgerliga partierna att Älmhult ska fortsätta framåt och utvecklas till en ännu bättre kommun att bo och leva i?

Jag tycker att Älmhults kommun förtjänar bättre. Älmhult förtjänar ett ansvarsfullt ledarskap, inte borgerliga partier som möter framtiden genom att lägga ospecificerade besparingar och säga nej till satsningar. Älmhult förtjänar politiker som har tydliga och finansierade prioriteringar, inte politiker som, likt oppositionen, ger oklara om ens några besked till dess att valet är avgjort.

Ansvarsfull politik handlar inte om att ha den lägsta skattesatsen. Ansvarsfull politik handlar om att se behoven och rusta kommunen för både nutid och framtid. Jag vill investera i vår gemensamma välfärd, det är så vi bygger en stark, attraktiv och hållbar kommun där alla känner sig hemma.

Eva Ballovarre (S)

kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun

Relaterat: Alliansen drar i handbromsen
Relaterat: Segslitet om investeringar