Tillsammans besökte riksdagsledamot Johan Hultberg (M) och kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M) Räddningstjänsten i Ljungby.

Syftet med besöket var att diskutera utmaningarna för räddningstjänsten i Ljungby kommun som genomkorsas av E4 och som till ytan är en av de största i södra Sverige.

Under diskussionen framkom hur viktigt det är att ha en deltidsbrandkår i Lidhult. Detta visade sig inte minst vid förra årets brand i Byholma. Utmaningarna för framtiden var enligt Carl Håkansson kompetensförsörjning i Lidhult.

När det gäller problematiken vid trafikolyckor på 2 plus 1-vägen genom Ljungby kommun så visade Carl Håkansson på de risker och arbetsmiljöproblem som den smala vägen innebär.

Carl visade också på olika metoder för att lösa dessa speciella problem.

En fråga som diskuterades ingående var utmaningarna med sjön Bolmen.

Här framhöll Carl särskilt Bolmsö brandvärns arbete vid olyckor ute på sjön. Diskussionerna som fördes avhandlade också samarbetet inom Kronobergs län och samarbetet med räddningstjänster i andra kommuner samarbete som generellt upplevdes fungera mycket bra.

Besöket avslutades med en rundvandring i lokalerna och visning av materiel.