Cirka 250 000 kronor, årligen, utlovar allianspartierna KD, M och C att använda till en "kvalitetshöjning", som ska rikta sig till äldre, anhörigvårdare, och de personer som har en funktionsnedsättning. Detta istället för att lägga pengarna på gratis bad för äldre och till personer med sjukersättning, som Miljöpartiet är inne på i en motion till kommunfullmäktige.

I ett svar på den miljöpartistiska motionen, föreslår Alliansens att kommunfullmäktige avslår MP-motionen.

Behöver bäst

Att rikta ett stöd till gruppen äldre är positivt, tycker KD, M och C, men i stället för ett generellt stöd till "stora befolkningsgrupper" vill dessa partier i Markaryd rikta stödet till de som de tycker behöver detta bäst.

Kostnaden för Markaryds kommun, om 10 procent av pensionärerna från 65 år och uppåt skulle bada gratis en gång varannan vecka, skulle enligt beräkningen bli knappt 250 000 konor om året. Istället vill Alliansens alltså lägga denna summa på en kvalitetshöjning för äldre, personer med funktionsnedsättning och till anhörigvårdare.

Söka pengar

Från detta anslag kan kommunens verksamheter eller föreningar sedan söka pengar för kvalitetshöjande aktiviteter som dessa målgrupper annars inte skulle ha fått, menar KD, M och C i sitt förslag. Socialförvaltningen föreslås också få i uppdrag att ta reda på mer exakt vilka kvalitetshöjande åtgärder som dessa grupper är i behov av.

Annons

I ett pressmeddelande skriver Bengt Germundsson (KD), Sven Jansson (C), och Tommy Andersson (M) att kommunstyrelsen, på onsdagen, sagt ja till Alliansens förslag efter en acklamation.

Relaterat: Motion om bad