I en motion till fullmäktige påpekar Peltola att runt 20 personer dör varje dag till följd av våld från en partner, eller tidigare partner.

Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördas av sin tidigare, eller nuvarande man.

Dessutom uppskattas att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet.

– Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målen och något som vi självklar vill bidra till, säger Elizabeth Peltola

– Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål. Det är också att rädda liv.

Kan rädda liv

Oppositionsrådet lyfter fram den ideella föreningen Huskurage, vilken har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Annons

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera mot grannar då någon far illa.

– Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.

– Att införa huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur iv önskar att boende agerar vid oro för våld.

Policyn består av att knacka på hos grannen, att vid behov hämta andra grannar eller att ringa polisen, om situationerna anses akuta.

Emot våldet

Peltola menar att policyn kan spridas genom utskick till de boende, eller genom att sättas upp i trapphusen.

– Med huskurage visar vi tydligt att vi är emot våldet.

– Genom huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer att kunna fortsätta i det tysta.

Detta har redan införts i ett antal bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner.

Centerpartiet vill införa detta inom Älmhultsbostäder och vill även verka för att privata bostadsbolag inför detta. Kommunen bör enligt motionen genomföra utbildnings- och informationsinsatser snarast.