Alliansen skriver i ett pressmeddelande att köerna till utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) sedan lång tid tillbaka ökar, trots insatta åtgärder. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande, menar Alliansen i Region Kronoberg.

Därför har en motion till regionfullmäktige om att införa vårdval för BUP i länet.

– Det är djupt oroande att barn och ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa skall tvingas vänta på behandling under oacceptabelt lång tid. Det innebär onödigt lidande, säger Eva Johnsson, (KD) i ett pressmeddelande om motionen.

– Landstinget och nu Region Kronoberg har under många år visat att vi inte är tillräckligt bra på att hantera BUP. Slutsatsen av det är att andra ska få chansen att driva BUP, säger Sven Sunesson (C).

Alliansens företrädare menar att konkurrensen som uppstår när patienterna själva får välja vårdgivare skulle bidra till en bättre och mer effektiv vård.

I motionen föreslår Alliansen att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.