Arbetet med kommunbudget 2018 och ekonomisk flerårsplan 2019 - 2020 har påbörjats i Markaryds kommun. Samtidigt har många barnfamiljer flyttat till kommunen på kort tid, inte minst nyanlända från andra länder, vilket nyligen var uppe för diskussion i socialnämnden.

– Vi trycker på att familjens betydelse under integrationsarbetet ska beaktas. Vi trycker också på att möjligheterna att starta en familjecentral i Strömsnäsbruk ska utredas, säger socialnämndens ordförande Malin Stadig Lundgren (KD).

Sedan fem år tillbaka finns det en familjecentral, med namnet Lönnen, på Kungsgatan i Markaryd. Familjecentralen, som är ett samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg, kan användas av de som bor i den norra kommundelen också, men behovet finnas alltså för en familjecentral även i Strömsnäsbruk.

Kommer snart

Är det då något som ska komma snart?

Annons

– Vi skickar med i det här medskicket att vår politiska signal är att vi ser det som värdefullt att en familjecentral blir verklighet, säger Malin Stadig Lundgren.

Exat när familjecentralen kommer i Strömsnäsbruk, det kan Malin Stadig Lundgren ännu inte svara på, men hon säger att det är ett arbete som ska intensifieras.

– Det är enormt viktigt att familjer, barn och ungdomar, i Strömsnäsbruk har en liknande tillgång till familjecentral (som i Markaryd).

Och var den kommande familjecentralen i så fall kommer att lokaliseras i Strömsnäsbruk, det är också en senare fråga att ta ställning till för Markaryds kommun.

Skrev insändare

Tillsammans med Maria Svensson Lundin (KD), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, Benita Jansson (C) och Carina Gunnarsson (M), skrev Malin Stadig Lundgren, den 10 mars, en insändare i Smålänningen. Detta med rubriken "Familjen, Familjecentralen viktig".

I familjecentralen Lönnen finns idag "allt från barnhälsovård, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och familjebehandling, till social rådgivning, föräldrastöd och öppen förskola", skriver Malin Stadig Lundgren, Maria Svensson Lundin, Benita Jansson och Carina Gunnarsson i insändaren. Men tillgängligheten till en familjecentral behöver bli betydligt bättre för de som bor i den norra kommundelen, kommer insändarskribenterna fram till.