Enligt den förstärkta vårdgarantin ska patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin få en första bedömning inom 30 dagar, men verkligheten är tyvärr en annan.

Bara ett av Sveriges landsting lever upp till garantin, och nu vill Sven Sunesson och Thomas Haraldsson, bägge C-politiker inom Region Kronoberg, att man tar ett krafttag för att minska väntetiderna.

”Detta är helt oacceptabelt när vi ser att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar i vårt samhälle” skriver de i ett pressmeddelande.

Annons

– Kronobergs län är tyvärr inget undantag. Här har BUP under lång tid haft olika problem som gjort att köerna är långa, främst vad gäller utredning, säger Sven Sunesson.

Vill ha stadsbidrag

De landsting som klarade att uppfylla den förstärkta vårdgarantin fick tidigare ta del av ett statsbidrag. Detta togs bort av den nuvarande regeringen, men från Centerpartiets sida kräver man nu att det återinförs.

Även BRIS (Barnens rätt i samhället) har framfört samma krav. Den negativa utvecklingen syns tydligt också i deras statistik, då hela fyra av tio av de samtal de får handlar om just psykisk ohälsa.

Vårdvals-BUP

För att få bukt med problemet har (C) tillsammans med övriga Allianspartier även lagt förslaget om att införa ett vårdval-BUP, och därmed öppna för fler aktörer.

– Varje ung person som lider av psykisk ohälsa och som vården tidigt kan fånga upp är ovärderlig. Ett tidigt besök synliggör personen och kan i bästa fall ge patienten och dess närmaste verktyg för att klara vardagen till en djupare utredning kan göras, säger Thomas Haraldsson.