Det är flera personer som har hört av sig till Älmhults kommun med anledning av fortkörning på ett antal gator i Möckeln.

Möckelns väg anses vara den mest utsatta.

Det förekommer till och med uppgifter att kommunens egen personal kör för fort, i hastigheter upp till 80 km/tim på väg där 40 km/tim gäller.

En person som har hört av sig till kommunen känner oro över situationen, att höga hastigheter och små barn inte är någon bra kombination.

Möckelns väg är bred och kan därför inbjuda till fortkörning.

Annons

I fredags uttryckte en privatperson oro över hur det blir om ett antal år, när generationsväxlingen har kommit igång ytterligare.

Lägre hastighet

För att få ner hastigheterna föreslog att kommunen skulle göra en cykelväg. Därmed blir vägen smalare, med förhoppningen att hastigheterna hålls nere.

Kommunens gatuchef Hanna Holm har nu svarat privatpersonen bakom skrivelsen.

– Vi har en plan utefter vilken vi jobbar med komplettering och nybyggnation av cykelnätet i Älmhult och restrands tätorter, säger Hanna Holm.

– Vi kommer att lägga in i första skedet sträckan Möckelns väg.

Älmhults kommun planerar därefter att göra cykelvägar utmed Fiskevägen, där risken för fortkörning också bedöms som stor.

Kommunen kan dock inte säga när de här åtgärderna kan bli verklighet.

– Dessa kommer delvis att finansieras med hjälp av bidrag som staten som söks för vart år, förklarar Hanna Holm.