– Nu finns det nog inte så många solpaneler i Ljungby, men ser man sju åtta år framåt så tror att vi kommer att se mängder. Jag tror på en stor vändning.

Det säger Karl-Gustaf Sundgren (C), tekniska nämndens ordförande som räknar med att ett dyrare elpris och allt billigare paneler kommer att bidra till det.

För att gasa på utvecklingen har tekniska nämnden beslutat om att gå vidare med att söka pengar från miljöfonden för att investera i en så kallad solkarta.

Annons

Det är ett verktyg som kan hjälpa den enskilde fastighetsägaren i kommunen att beräkna hur mycket solens strålar kan ge på just dennes tak. Och det gäller såväl solel som solvärme.

Uppgifterna, som bygger på känd statistik på solinstrålning plus takytans lutning och storlek, kan sedan matchas med uppskattat elpris.

Tekniska nämndens arbetsutskott menar att med en solkarta blir det betydligt lättare för många att fatta beslut om installering av solceller/solfångare.

Man skriver: Till skillnad från vad människor i allmänhet tror är förutsättningarna för solenergi på våra nordliga breddgrader riktigt goda.

Inköpet beräknas kosta runt 40 000 kronor och med en årlig driftskostnad om cirka 8 000 kronor.

Nämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att ge grönt ljus för projektet. Nu ska offerter begäras in.