Under perioden från 1 januari 2018 och 5 augusti 2018 har en person i Ljungby kommun utsatts för bedrägeri.

Personen har blivit vilseledd att överföra pengar till ett annat konto. Totalt rör det sig om en summa på 20 000 kronor som har överförts från personens konto till ett annat.

Händelsen rubriceras som bedrägeri med hjälp av internet. Polisen har ingen misstänkt till händelsen.