Frågorna om energi och miljö för Ljungbys kommuninvånare 2035, och hur kommunen kan bidra till utvecklingen, togs upp som en allmänpolitisk debatt. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) inledde debatten, och han tog upp sina mest aktuella hjärtefrågor; den nya utvecklingsförvaltningen inom kommunen, Ljungby som en vindkraftsfri kommun och byggnationen av en överföringsledning till Bollstad.

– Ljungby kommun ska vara en föregångare, men inte trampa på privata initiativ. Det gäller laddstolparna, visst kan vi ha ett fåtal men när de är på plats då räcker det. Då får någon annan ta vid, sa han.

Mats Karlsson (KB) talade om vikten av solenergi och att vindkraft inte är något att satsa på i Ljungby. Alternativets Roland Johansson manade till försiktighet när det gäller vindkraften.

– Det kommer nya rön hela tiden och vi får inte handla för fort. Utred solkraften mer så att vi inte gör några förhastade dumheter.

Medvind

Till kören av vindkraftsmotståndare anslöt sig även Sverigedemokratrena.

I Sverigedemokraternas framtidsvision finns också ursprungsmärkta matsedlar inom kommunens verksamhet, att nya hus byggs enbart i trä, att alla beslut landsbygdssärkras och att alla kommunala byggnader har solpaneler.

I Centerpartiets vision som presenterades av Kent Danielsson har Ljungby 2035 utvecklats till en stad där allt fler ställer bilen och cyklar eller nyttjar den utökade kollektivtrafiken. Han gick också emot Gunnarssons uttalande om laddstolpar.

– Vi är alldeles för dåliga på laddstolpar, och behöver sätta upp nya på offentliga platser. Jag hoppas också på medvind.

Drönare levererar

Anne Karlsson (S) tog med sig fullmäktiges ledamöter och åhörare på en resa genom framtidens kommun, från Bolmsö till Ljungby på elcykel på en cykelväg som byggts i samband med överföringsledningen.

Annons

– Området runt Bolmen har växt sig starkare med eko- och upplevelseturism. På vägarna kör förarlösa bilar och kommunen kommer att ta en aktiv part och vara i framkant när det gäller forskning och utveckling. Varje affär i Ljungby har hemsändning av varor med drönare, och bokbussen har ersatts av drönare och utlåningen gått upp med 75 procent, drömde Karlsson i talarstolen.

En "energihubb"

Hon liksom Liberalernas Tomas Johansson var säkra på att Ljungby vid det laget har en höghastighetsstation. Till hans vision hörde också att Ljungby blir en "energihubb", på samma sätt som Facebook lagrar data i Luleså, skulle energi lagras i energiparker i Ljungby.

– För planetens, mänskligheten och därmed Ljungbys skull måste vi tänka om och bli mer ekologiska, sa Kerstin Wiréhn (V).

Men en av ledamöterna ville inte måla upp någon utopi, och trots att han anklagades för att istället röra sig i gränstrakterna av en dystopi menade Kjell Jormfeldt (MP) att han höll sig till en version av Ljungby som ter sig mer realistisk.

– Om 18 år har vi ingen järnväg, ingen höghastighetsbana och allt färre resenärer väljer att stanna i Ljungby utan kör förbi på den fyrafiliga E4. Till det positiva hör att kommunen är självförsörjande på el genom de tre eller fyra vindkraftsparkerna som finns, sa Jormfeldt och la till att det inte byggts någon överföringsledning.

– Jag hoppas att Ljungbys politiker inte längre fattar huvudlösa beslut över huvudet på medborgarna.

"Fruktansvärt fult"

Kristdemokraternas Susanna Tingbratt konstaterade att partierna åtminstone är överens om att Ljungby ska bli fritt från fossila bränslen och talade om vikten av att vara överens i stora frågor.

Och trots att vindkraftens vara eller icke vara inte var kvällens huvudämne, så återkom ledamöterna gång på gång till just det ämnet. Starkast åsikt i frågan uttryckte Thomas Ragnarsson (M):

– Ljungby är ingen vindkraftskommun. Framförallt är det fruktansvärt fult, vem vill ha ett 200 meters verk utanför knuten?

Debatten avslutades med en uppmaning från Judit Svensson (C) om det energislag som samtliga partier förespråkar:

– Visa att ni lever som ni lär och installera solceller!