– Det är dessutom en bransch som ligger mig extra nära, med min egen bakgrund i transportbranschen. Jag vet av erfarenhet att de bästa transporterna görs av bolag som finns nära och som har lokalkännedom.

– Det vore olyckligt om vi inte hade taxi så att Ljungbyborna kan ringa en lördagskväll.

För kommunalrådet ligger taxin med dygnet runt service i den ena vågskålen, och i den andra ligger den gemensamma upphandlingen som sparar kommunen pengar.

Men om Ljungby förlorar sin dygnet runt taxi har väl upphandlingen komma att kosta kommunen ändå?

– Jo, så kan man se på det. Det finns ytterligare en sida till detta, och det är lagen om offentlig upphandling. Lagstiftningen är som den är för att det ska bli så opartiskt som det går. Det är också en stor upphandling och för den krävs särskild kompetens.

– Det är rackans tråkigt för företaget som sådant, och upphandlingen riskerar att göra det ryckigt i verksamheten och svårt för företagen att anpassa sig.

– Det var som någon sa här, det är ett övervägande vi får ta med oss, vad upphandlingen kan få för konsekvenser, och det får framtiden utvisa.