– Med ganska låga insatser kan vi utbilda bidragstagare till att istället bli skattebetalare.

Fakta: Yrkesutbildningarna

Mellan 15 april och 15 maj går det att söka till utbildningarna, som är:

– Industri, i..

Fakta: Yrkesutbildningarna

Mellan 15 april och 15 maj går det att söka till utbildningarna, som är:

– Industri, inriktning svets

– Industri, inriktning CNC

– Vård och omsorg

– Möbeltapetserare

– Transport

– Barnskötare

– Träteknisk utbildning

– Måleriutbildning

– Livsmedel och restaurang (Älmhult)

– VVS (Markaryd)

Det säger Jacob Wide, rektor för vuxenutbildningen vid Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Hans vision är att skolan och näringslivet ska ha en tätare kontakt - något som bägge parter vinner på - och på tisdagen hade han därför bjudit in till ett möte på skolan, med syftet att diskutera och ringa in de behov som finns.

Alla de företrädare för näringslivet som fanns på plats vittnade om svårigheter att rekrytera personal inom en eller flera yrkesgrupper.

Många bristyrken

Andreas Karlsson på Ljungby CNC-teknik kunde berätta om stora pensionsavgångar i branschen, samtidigt som verksamhet i större utsträckning flyttas tillbaks till Sverige.

För egen del är Ljungby CNC i behov av CNC-operatörer med goda kunskaper i att läsa ritningar och i mätteknik.

– Vi brottas fortfarande med bilden av industrin som en skitig och bullrig arbetsplats, säger han.

Ymer, som just nu håller på att hämta hem tillverkningen av kylare från Kina, är i behov av maskinoperatörer, svetsare och montörer, medan Norcospectra, som också planerar för att utöka verksamheten, söker efter personal med grundläggande industriutbildning.

Brunskogsgruppen är främst i behov av chaufförer och lagerarbetare.

– 2016 var det jättesvårt att få ihop det under semestern, berättar Jörgen Wass, som även representerade TYA, Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd.

Enligt en undersökning som TYA gjort kommer det behövas 2 200 nya förare bara det närmaste året, berättar han.

Ljungby i centrum

Gemensamt för företagen är att de verkar i branscher där yrkesvux har eller planerar att starta utbildningar.

Annons

Personalbristen är som bekant stor även inom vården och barnomsorgen, och även här erbjuds yrkesutbildningar i höst.

Pernilla Lydén, Ljungby kommun, kunde ge en ännu bredare bild av läget. Hon berättade om ett pilotprojekt, där 24 företag medverkade.

– Kompetensförsörjningen var den största frågan för företagen, konstaterar hon, och nämner bland annat tekniker, industriarbetare, olika typer av ingenjörer, programmerare och branschkunniga försäljare som bristyrken i Ljungby.

Informationen är förstås intressant för rektor Wide, då vuxenutbildningen ska utformas efter det behov som finns.

– Vi ska inte ha individen i centrum, utan Ljungby. Då gynnar det också individerna i förlängningen, menar Wide.

Bjuda till

För vuxeneleverna, som inte sällan har familj och hus, finns i vissa fall möjligheten att utbilda sig samtidigt som man jobbar, något som kan vara avgörande för att få det att gå ihop.

Branschfolket på plats hade dock lite svårt att se att det skulle fungera på deras respektive arbetsplatser, då det oftast krävs adekvat kunskap från början. Det skulle i så fall bli mer av praktik, menar de, och då blir det en merkostnad.

Pernilla Lydén menade dock att företagen själva kan behöva bjuda till för att få bukt med personalbristen.

– Valet för eleven kan vara att tacka nej till utbildningen av ekonomiska skäl, eller att tacka ja och kunna få lite lön samtidigt… Jag tror att fler skulle vilja utbilda sig om de kunde jobba under tiden, säger hon.

Alla utbildningar ses inte som lika attraktiva, och även då det finns utbildningar inom bristyrken kan det vara en utmaning att få personer att söka dem.

Såväl Lydén som Wide menar att vuxenutbildningen här har en stor fördel. Medan unga i första hand väljer en utbildning som de tycker verkar intressant, tenderar vuxna i högre utsträckning att söka sig till utbildningar som relativt snabbt kan leda till jobb.

Mjuka bitarna

Ungefär hälften av de som studerar vid vuxenutbildningen kommer från andra länder, där kulturerna ofta skiljer sig från vår, och från företagarnas sida skickade man med en önskan om att dessa elever inte bara får med sig rena yrkeskunskaper, utan även de mjuka bitarna.

– De är bra om de får lära sig hur det fungerar på en svensk arbetsplats, menar de, och berättar om hur en del av dem är så rädda för att göra fel, att när de gör det vågar de inte berätta om det.

Annat som efterfrågas av företagen är bra dator- och språkkunskaper.