Det finns dock några "negativa budgetavvikelser" som gäller främst kostnader för hyrpersonal på 131 miljoner samt köpt vård på 22 miljoner.

Smålänningen har tidigare berättat om hur Region Kronoberg sedan september försökt få ner kostnader för hyrläkare, de dessa redan 2017 kostade 115 miljoner kronor mer än vad anställda sjuksköterskor och läkare skulle ha kostat.

Detta arbete har delvis lyckats då man fått ner kostnaderna med 30 miljoner, men man står långt ifrån att bli helt hyr-oberoende.

Det som dock främst bidragit till positiva resultatet är ett starkt finansnetto samt ökade statsbidrag.

– Det känns bra att Region Kronoberg återigen har ett positivt ekonomiskt resultat, men vi är medvetna om att tuffare tider kommer och vi måste rusta oss för framtiden säger regiondirektör Martin Myrskog i ett pressmeddelande.

Fram till och med november har Region Kronoberg nyanställt och återanställt fler sjuksköterskor än under samma period förra året. Färre har dessutom slutat, vilket ger sammantaget 33 sjuksköterskor fler.

Notera att resultatet är preliminärt och att årsredovisningen i sin helhet behandlas av regionfullmäktige i april.