• Flyktingmottagandet i Sverige betalas av de svenska skattebetalarna. Ditt mottagande betalas alltså av de vanliga svenska medborgarna.

• Stanna i den kommun du blivit placerad. I den kommunen - och bara i den kommunen - har ditt mottagande förberetts. Alla kommuner i Sverige har hög standard och god service. Tro inte på rykten att storstäderna har bättre möjligheter - det är oftast tvärt om! Älmhult har ett mycket bra introduktionsprogram för dig.

• Lagar och regler är lika för alla. Du får vad du är berättigad till. Försök inte köpslå eller förhandla för att du skall få särskilda förmåner. Då förlorar du bara ansiktet.

• Vi ställer upp för dig - men du måste också ställa upp för oss. Lita på oss på flyktingmottagningen.

• Tro inte på rykten. De som kommit som flyktingar före dig vet inte allt. Halvsanningar kan vara sämre än att inget veta. Om du har frågor och funderingar om någonting, så prata med oss på flyktingenheten.

• Gör rätt för dig! Samhället och demokratin bygger på att alla tar ansvar.